Smiley face
Smiley face
Smiley face

Eta Şeyh Hasan: Taraflar arasındaki diyalog ve görüşmelere hız verilmeli

15-03-2017 17:04:06 

 

 

DANA ÖMER/SÜLEYMANİYE

 

 

 

KDP Süleymaniye ve Halepçe örgütlenmesi sözcüsü Eta Şeyh Hasan ajansımıza verdiği röportajda KDP’nin siyasi taraflarla yürüttüğü görüşmelerin ikinci turu, KDP’nin Kürdistan bölgesinde yaşanan siyasi krizin çözümüne ilişkin siyasi taraflar karşısındaki tutumunu yumuşatıp yumuşatmama konusundaki tavrı, Kürt devletinin ilan edilmesi ve KDP’nin ulusal kongre hakkındaki görüşleri konularında sorularımızı yanıtladı. 


Eta Şeyh Hasan sorularımıza şu şekilde yanıt verdi.

 

‘KDP YNK’nin yanıtın bekliyor’

 

KDP’nin siyasi taraflarla yapacağı görüşmeler ne zaman başlayacak?


Toplantılarımız devam ediyor. YNK politbürosundan üst düzey heyetlerle birçok toplantımız oldu. Bildiğim kadarıyla toplantıların gerçekleştirilmemesinin YNK’nin kendi içerisindeki toplantılarla ilişkisi var. Çünkü YNK ve KDP’nin diğer tarafları birlikte ziyaret etmesi yönünde karar vardı. Bu nedenle biz de şu anda YNK’nin cevabını bekliyoruz. 


KDP’nin bölgedeki her üç başkanlığı değiştirme doğrultusundaki yol haritası nedir? KDP’nin YNK’den parlamento başkanlığı görevini devralmasını istediği söyleniyor. YNK bu görevi alırsa Goran Hareketi’nin payına hangi görev düşecek? 


Görev dağılımı teknik bir konudur. Bu durum ilişkiler heyetine bağlıdır. Fakat bence geniş temelli ve başarılı bir hükümet olmaz. Eğer bir güç hükümette yer alıyorsa, o zaman tüm sorunların sorumluluğunu üstlenmelidir. Fakat bazı güçler bir yandan hükümet içerisinde yer alırken, dışarıda ise muhalefet gibi hareket ediyorlardı. KDP tüm sorumlulukları üstlenmiştir. Bu nedenle elde edilen başarıların gururunu taşımak da KDP’nin hakkıdır. Fakat bu duruma rağmen, KDP cephe faaliyetleri ve genelin kararlarına inancını korumaktadır. Ayrıca bu süreç hepimizden ulusal bir mesaj taşıma ve birlik sorumluluğunu istemektedir. Tüm partiler hep birlikte bu süreci yönetmeli ve hep birlikte ortak bir sonuca ulaşmalıyız.


Görüşmeler çerçevesinde taraflar biraz da olsa birbirine yakınlaşabildi mi?


Bu görüşmeler öncesinde Kürdistan bölgesi bir kriz içerisindeydi, fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki taraflarla olan bu görüşmeler sonucunda taraflar arasında bir anlaşma ve uzlaşmanın sağlanabileceğine inanıyorum. 


‘KDP parlamento çalışmalarını durdurmasaydı Kürdistan’ın siyasi çalışmalarının çoğu dururdu’


KDP’nin cephe siyasetine inandığını ifade ettiniz. Fakat gerçekte görülen ise KDP siyasi alanda tek başına ve tarafların büyük bir bölümü de parlamento çalışmalarının ertelenmesi ve parlamenterlerin Hewlêr’den çıkarılması konusunda KDP’yi eleştiriyor. KDP Irak’ın 2017 yılı bütçe tasarısı oylamasında tek başına kaldı?


Irak’ın 2017 yılı bütçe tasarısı oylamasında tek başımıza kaldık. Fakat bence bizim tek başımıza da olsa ulusal haklarımızı savunmuş olmamız bir gurur kaynağıdır. Bütçe kanununda birçok sorun vardı ve bu nedenle KDP o kanunu kabul etmedi. Diğer yandan KDP’nin parlamento çalışmalarını durdurduğunu düşünmüyorum. Parlamento bir partiyi parlamento dışına çıkartabilir. KDP 38 sandalyeye sahiptir. Fakat bir güç parlamentoya gelerek tarihi olan bir partiyi siyaset dışına çıkarmaya çalışıyor. Bu durum parlamentonun kapanmasına neden olmuştur. Bu tehlikelerin önünü almak için KDP bir süreliğine parlamentoyu kapatmıştır. Böyle olmasaydı, Kürdistan’ın birçok siyasi faaliyeti başarısız olurdu. 


‘Kanunlara bağlı olmayan bir güç demokrat olduğunu iddia edemez’
 

Goran Hareketi ve diğer taraflar sizce Kürdistan siyaseti üzerinde tehlike mi arz ediyorlardı yoksa Kürdistan’da demokrasinin gelişmesini mi talep ediyorlardı. Çünkü bu kesimler çoğunluğun kararı olmadan hiçbir karar almadılar. Kürdistan bölge parlamentosunda bölge başkanlığı kanununun tartışılacağı gün, yasal olarak gerekli olan yeterlilik sayısı bulunmadığından, parlamento başkanı oturumu erteledi?


Parlamento çalışmalarının ertelenmesinin nedenlerinden birisi de Goran (Değişim) Hareketi’nin o gün bölge başkanlığı kanununu parlamentodan geçirmek için yeterli parlamenter sayısına ulaşamamış olmasıdır. Demokrasi felsefi anlamda iktidarın yürütülmesi amaçlı bir sistemdir. Tüm dünyada bu gücü iktidar yönetmektedir. Siyasi sistemin ve toplumun korunması sorumluluğunu üstleniyor. Bunun aksi yönünde yaklaşan tüm güçlerle KDP ilişki kurmaz. Demokrasi yasaların bağımsızlığı anlamına gelir. Kürdistan bölgesi Yüksek Adalet Meclisi de en yüksek iktidar organıdır. Fakat Goran Hareketi bir açıklama yaparak bu kurumun kararlarını esas almadığını kaydetti. Eğer sen kanunları esas almazsan, demokratik bir güç olduğunu söyleyemezsin. Fakat şu anda birbirimiz hakkında konuşmanın zamanı değildir, tüm taraflar, tarafların daha da yakın olabilmesi için olumlu ifadeler kullanmalıdır.

 


 

Kürdistan bölgesinde temel sorun KDP ile Goran Hareketi arasında. Eğer söylendiği gibi KDP ulusal yöntemlerle faaliyet yürütüyorsa, KDP ile Goran Hareketi arasındaki çelişki ve sorunlar nelerdir ve neden kaynaklanmaktadır?


Dünyanın hiçbir yerinde bir savaş sürecinde bir başkanın görevini bıraktığı görülmemiştir. Ve bölge başkanı da DAİŞ’in Kürdistan bölgesinden uzaklaştırılması ardından, kendisi taraflardan her üç başkanlıkta da değişime gidilmesini istemiştir. Bundan öte bir yumuşatma nasıl olabilir? Ayrıca tarafları ziyaret etmesi için KDP politbürosu üyelerinden oluşan bir üst düzey heyet kurulmuştur ve bu da durumun yumuşatılmasını amaçlamaktadır. Yumuşama ilişki, diyalog ve müzakerelerle sağlanır ve KDP hiçbir zaman diyalog kapılarını kapatmamıştır.


‘Diyalog çalışmaları hızlandırılmalı’
 

Diyalog çalışmalarının devamı konusunda YNK’yi beklediğinizi ifade ettiniz. YNK bir süreye kadar da yanıt vermezse, görüşmelerin ikinci turuna siz başlayacak mısınız?


Hem dünyada hem de bölgede gelişme ve değişimler çok hızlı yaşanıyor. Bu nedenle kendi aramızdaki diyalog ve görüşmelere hız vermeliyiz. Daha önce sorun teşkil eden konuları aşmalıyız. Referandum kaderini tayin etme konusunda tüm Kürt bireylerine söz ve rol verme anlamını taşımaktadır. Devlet kurma kararı da kaderini belirleme kararıdır.


‘Devlet bir irade üzerine kurulur’

 

Referandum yapılması devlet kurmanın sonuçlarının sorumluluğunun halkın omuzlarına yüklenmesi anlamına gelmiyor mu? Ya da referandum öncesinde Kürt taraflarının devletin korunmasının garantisini sağlaması gerekmiyor mu? Yalnızca ekonomik koşullarla devlet ilan edilebilir mi?


Birçok devlet ekonomik koşullarının çok kötü olduğu koşullarda kurulmuştur. Hatta ilk süreçte bir liderleri de olmamıştır. Irak devleti kurulduğunda lideri yoktu, Irak’a dışarıdan bir kral getirildi. Fakat o süreçte Kürt halkının lideri vardı. Devlet bir irade üzerine kurulur. Bizim güçlü bir ekonomimiz var fakat mevcut durumda bir kriz içerisindeyiz. Yine güçlü bir peşmerge gücümüz var. bugün yaklaşık 22 devlet Kürdistan’da peşmerge güçlerini eğitiyor. Diğer yandan uluslararası alanda da bize bir destek var. Komşu ülkeler Kürt devletine karşıtlık yapmıyor. İran razı değil fakat yalnızca biraz ikna etmek gerekiyor. Türkiye’nin ekonomisini geliştirmeye ihtiyacı var ve bunun için de Kürdistan bölgesi ile ilişkilerini devam ettirmeye ihtiyacı var. Araplar da Kürt devletinin kendilerine zarar vermeyeceği kanaatine ulaşmıştır. 


Sizin söylemlerinize göre Kürt devletinin ilanının yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu Newroz’da Kürt devleti ilan edilebilir mi? Çünkü halk, ‘Barzani her bahar Kürt devletini ilan edeceğim’ şeklinde yorumluyor.
 

Bu medyanın ve bazı kişilerin sözüdür. Dünya genelinde hiçbir devrim önderi olmadan başarılı olamaz. Bizim bir liderimiz var ve DAİŞ’e karşı savaşta da pratik bir başkandır. Yine bir faaliyet geçmişi tarihi vardır. Bu nedenle karar verme hakkı vardır. Mantıklı olan kesimlerin de liderlerinin kararının arkasında durması gerekir. Bu baharda devlet ilan edeceğini söylemiyorum. Nasıl ki Kürdistan bölgesinde bizim kendi içimizde görüşmeler devam ediyorsa, aynı şekilde bölgenin Bağdat’la görüşmeleri de devam ediyor. Kürdistan bölgesi bugün pratik anlamda devlettir. Bu nedenle karşı tarafın da devlet konusunda bir yumuşaması söz konusudur. Kürt devletinin ne zaman ilan edileceğini söyleyemem, çünkü bu çok mantıklı olmaz. Çünkü bunun için halen diyaloglar, görüşmeler gerekiyor. Fakat benim görüşüme göre devlet ilanı yakındır.


İktidar yönetiminin büyük bir bölümünün KDP’nin elinde olduğunu ifade ettiniz. Bu nedenle bağımsızlığın büyük bir bölümü KDP’nin payı oluyor. Peki KDP petrol, doğal gaz ve ekonomi alanlarındaki başarısızlıkların sorumluluğunu da üstleniyor mu?
 

Sizin ekonomik başarısızlık olarak adlandırdığınızı ben ekonominin nefes alması olarak adlandırıyorum. Fransa’da kriz yaşandığında, Fransa üç büyük havaalanını satmakla yüz yüze kalmıştı. Amerika kriz yaşadı, Yunanistan kriz yaşadı. Bizler de aynı şekilde kriz yaşıyoruz. Şu anda bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Kürdistan bölge hükümetinin bu krize güç getirme iradesi vardır. Ayrıca çözüm konusunda bazı şeyler açığa çıkmıştır.


Ulusal Kongre Kürt halkı için çok önemli bir konu. Geçtiğimiz süreçte KCK ulusal kongrenin gerçekleştirilmesi için çağrıda bulundu. Tüm taraflara ulusal kongreyi toplama çağrısında bulundu. KDP ulusal kongrenin gerçekleştirilmesi için hangi adımları atacak?
 

Bundan önce ulusal kongre için bir adım atıldı. Ulusal kongrenin gerçekleştirilmesi için atılan ilk adımda KDP temel bir rol sahibiydi, bu konuda hakkı yenilmemelidir. Fakat bugün başka bir süreç yaşanıyor. Bugün taraflar arasında yapılması gereken ulusal sözleşmedir. İran, Türkiye, Bağdat ile nasıl ilişkileneceği bu şekilde belirlenmelidir. KDP kendisini ulusal kongrenin sahibi olarak görmektedir. Fakat ulusal kongrenin ertelenmesinin nedeni de hakkında konuşmak istemediğim başka bir konudur.


Ulusal kongre için ikinci bir adım atılırsa, KDP’nin tutumu ne olur?
 

Bence bugün ulusal sözleşme yapmanın zamanıdır. Eğer bir güç ulusal kongre yapmak istiyorsa, Kürt devletini desteklemelidir. Kürdistan topraklarının bağımsızlığını çiğnememelidir. Kürdistan bölgesine müdahale etmemelidir. Ulusal kongre siyasi güçler arasında pratik olarak gerçekleştilebilecek bir şeydir. 

 

İlgili Haberler
« »


-
RojNews
İletişim


Korek   : +964 7508749379

Asia      : +964 7718835920

Normal : +964 533361295

Email    : [email protected]
© Copyright 2015 RojNews. Hemû mafên portala ROJNEWS Ajansa Nûçeyan a Roj hatine parastin