Smiley face
Smiley face
Smiley face

PAJK: 40. yılda temel hedefimiz İmralı sistemini parçalamaktır

24-11-2017 14:22:37
PAJK Koordinasyonu, PKK’nin 40’ıncı mücadele yılında temel hedeflerinin Öcalan’ın özgürlüğü olduğunu belirtti. PAJK, “40’ıncı yılında mücadeleyi karşılama tarzımız ve sözleşmemiz Delalca olacaktır’’ dedi. 
HABER MERKEZİ
 
Partiya Azadiya Jinên Kurdistanê (PAJK) Koordinasyonu, PKK’nin 40. Mücadele yılına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Delal Amed ve Besta şehitleri başta olmak üzere Kürdistan özgürlük mücadelesi şehitlerini anan PAJK, önümüzdeki yılın hedeflerine ilişkin önemli belirlemelerde bulundu.
 
PAJK açıklamasında şunları söyledi:
 
‘’Partimiz PKK’nin kırkıncı yılına girerken kırk yılın tüm zamanlarını belirleyen, şahadetleriyle partiyi yaratan, büyüten, geliştiren, yaşam tarzlarıyla parti militan ilkelerini, partili olmanın ölçülerini belirleyen partimizin kurucu önder kadroları olan Haki Karer, Kemal Pir, Sakine Cansız, Mazlum Doğan, M. Hayri Durmuş yoldaşlar şahsında, her şart altında parti kimliğini koruyan, partileşmeden ödün vermeyen, düşmana karşı nerede olursa olsun savaşı yaşam tarzı haline getiren şehitlerimiz, en önde ilkleri yaratan, yine özgür yaşamın savaşla bağını en iyi ifade eden, teslimiyete, ihanete karşı direniş çizgimiz ve kadın ordulaşmamızın komutanı olan Beritan-Gülnaz Karataş şahsında, fedaileşen kadın özgürlük çizgimizi temsil eden ve kadın kurtuluş ideolojimizin ilkelerinin kendisi olan Zilan-Zeynep Kınacı ve bugün bu çizgiyi en ileri mücadele alanlarında temsil eden Delal Amedler, Gülnaz Türkler ve Berçem Cilolar şahsında tüm devrim şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir şehitler partisi olarak şekillenen Partimizin, ruh ve irade kazanmasını, nasıl yaşamalı ve nasıl savaşılmasının ölçülerini, öncü-komuta militanlığın ilkelerini, tarzını, yaşam ve mücadele felsefesini şehitlerimiz belirlemiştir. Şehitlerimizin takipçisi olarak şehitler çizgisinde başarı ve devrim sözümüzü bir kez daha yineliyoruz.
 
Yarım asra damgasını vuran, sosyalizmin öncülüğünü temsil eden ve hala yüzyılımızın gelişmelerine yön veren, öncülük rolünü etkin bir biçimde yerine getiren Partimiz PKK’nin kırkıncı yıla gelip dayanması kendi başına büyük bir başarıdır. Partimizin kırkıncı yılı, sadece parti militanları için değil, tüm kadınların ve halkımızın da kırkıncı özgürlük doğuşudur. Partimizin kuruluşunu ilk günün heyecanı, morali ve coşkusuyla karşılıyor, bir kez daha Önderliğimize, halkımıza, kadınlara, Kürdistan alanlarında, dağlarda savaşan, zindanlarda direnen yoldaşlara, dostlara ve direnen tüm halklara kutlu olsun diyoruz.
 
'PKK KADINLARIN VE KÜRT HALKININ TARİHİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR'
 
Sömürgeciliğin yok hükmünde inkar ettiği Kürt halkını dirilten, diriltmekle kalmayıp bugün demokratik, eşit, özgür bir sistemin kurulmasında öncü garantör rol sahibi yapan, kadın özgürlük mücadelemizin mimarı olan, dünya insanlığının barışına, özgürlüğüne yaşamını adayan Parti Önderliğimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.
 
Önder APO, Kürdistan’da sosyalizm ideolojisine sahip meşru savunma temelinde kadın özgürlük çizgisine dayalı Parti ilan ederek en büyük mucizeyi yaratıp özgürlüğü müjdelemiştir. Kadınların, Kürt halkının özgürlük tarihi PKK’yle başlamış kadınların ve halkımızın makus talihi değişmiştir. Önder APO, PKK ve PAJK’la Kürdistan’da sosyal devrim, kültürel devrim niteliğinde değişimler ortaya çıkarmış kadınları, bir halkı yeni baştan yaratmıştır. Kadının partiye katılmasına, partileşmesine, egemen sistemden kopuşuna teori ve pratikle yine erkek egemen kültürün, zihniyetin değişimine bunun için erkeğin dönüşümüne yüksek önem vererek devrimin sosyalist çizgide gelişimini esas almıştır.  Kadın kurtuluşunu merkezine almayan bir partinin ne kadar devrimden söz etse de gerçekte demokratik, özgürlükçü ve sosyalist olmayacağını ortaya koymuştur. PKK’nin bugün yenilmez başarısı bu ilkeye ve öze sıkı sıkıya bağlı kalmasında yatmaktadır. Bu da Önderliğimizin partinin teorik-politik-askeri pratik gelişiminin temeli yapmasıyla ilgilidir.  Bu anlamda PKK bir kadın özgürlük partisi olarak içerik ve sistem kazanmıştır. Kadının ayrı partileşmesi olarak PAJK’ın ilanı bu felsefeye dayanmaktadır. Kadın kurtuluş ideolojisiyle kadının partileşmesi, kadın özgürlük sorununa getirilen en köklü çözüm olup sosyalist kadın mücadele mirasını, tarihteki direnişleri en güçlü bir biçimde sahiplenmedir ve sorunu çözmenin iradi kimlikleşmesidir.  Partimizin kırkıncı yılında partileşen, PAJK’laşan kadın gerçeği ve kadın özgürlük çizgisiyle sözleşen bu anlamda PKK’lileşen erkek gerçeği yeni toplumun özgür kadın ve özgür erkek modeli olup özgür, eşit toplumsal ilişkileridir.  Partideki gelişim, değişim ve dönüşüm yeni toplumsal gelişmelere yol açmıştır.
 
‘ŞEHİTLER VE ÖNDERLİKLE SÖZLEŞME’
 
Partimizin kırkıncı yılında sözleşmemiz şehitlerimizin Önderlikle sözleştiği gibi net ve kararlıcadır. Önderliğimizin her şehidin anısına cevap olma uğruna verdiği mücadele ve yaratıkları bilinmektedir.  Haki Karer yoldaşın anısına cevaben parti ilanı kararına, Ş. Beritan yoldaşın anısına kadın ordulaşması, Zeynep Kınacı yoldaşın anısına kadının partileşmesi kararına gitmiştir.  PAJK kimliğinde kurumlaşmasını yaratmıştır. Sadece bu yoldaşlar şahsında değil tüm Kürdistan ve sosyalizm şehitlerine bağlılığı gereğince kırk yıla kaç yüzyılda ancak yaşanabilecek gelişmeleri ortaya çıkarabilmiştir. Görüldüğü gibi Önderlik tarzında şehitlere bağlılık, Önderlik tarzında halka bağlılık, Önderlik felsefe ve paradigmasında sosyalizme bağlılık ve inanç ve Önderlik hassasiyetiyle kadın özgürlük sorununa yaklaşım parti çizgisi ve parti yaklaşımı olmuştur. Önderliğimizin kadın özgürlük sorununa ve çözümüne yoğunlaşması beş bin yıllık eril paradigmaya karşılık kadın paradigmasının doğuşunu getirmiştir. Milliyetçi, ayrılıkçı, ırkçı, dinci özünde faşist olan ulus-devlet paradigmasına en köklü alternatifi demokratik konfederal sistemle getirmiştir. Halkların ortak, eşit, demokratik yaşam arayışına demokratik ulus anlayışı tüm çatışmaların, ayrışmaların da önünü alabilecek gerçek çözüm projesidir. Aynı zamanda milliyetçi, sınıflı, egemenlikli tarih yazımını ve anlayışlarını yoğun eleştiriye tabi tutarak, felsefik yoğunlaşması, hakikat arayışı ve sosyolojiye getirdiği yeni yöntem ve hakikat rejimi beş ciltlik savunmalar PKK ve PAJK programı olarak ifade edilmiştir. Jineoloji-kadın bilimiyle yeni bir bilimsel gelişmeye yol açmıştır. Önderliğimiz savunmalarıyla ve jineolojiyle 21. Yüzyılın öncü parti kimliğini teorik ve stratejik olarak yenilemiş, kurmaylık görevini tanımlamış, KJK-kadının demokratik konfederal sistemin inşasını partinin öncülüğünde geliştirmiştir.
 
'PKK VE PAJK KÜRDİSTAN SINIRLARINI AŞMIŞTIR'
 
Geride bıraktığımız kırk yılda nasıl ki PKK ve PAJK öncü parti rollerini Kürdistan’da layıkıyla yerine getirmişse kapitalist sistemin iflas buhranlarının yol açtığı çalkantı, savaş, göç, yoksulluk, şiddet, kadın kırımı ve yıkımlara karşı Kürdistan ve Ortadoğu’da demokratik ekolojik, kadın özgürlükçü yeni bir sistemin kurmay öncülüğünü de yapacaktır, yapmaktadır. Kürdistan sınırlarını aşarak artık bir Ortadoğu partisi olan PKK ve PAJK’ın üstlendiği kurmay rolü eski dönemle kıyaslanmayacak denli hayati önem taşımaktadır. Partimizle yeşeren özgürlük, barış ve demokrasi, eşitlik ve adalet umudu bugün Ortadoğu’da gerçek bir halklar cennetine kavuşacaktır. Radikal kadın devrimini yürüten Partimiz, kadın sorununun tüm sorunların kök hücresi olduğunu bilerek gerçek çözümün yaşamsallaşması için mücadeleyi Kürdistan, Ortadoğu ve dünya halklarıyla, kadınlarıyla yükseltecektir. Sosyalizmin yüzüncü yılında sosyalizmin mücadelesini en çetin yürüterek sosyalizm umudunu gerçekleştirecektir.
 
‘İMRALI SİSTEMİNİ PARÇALAYACAĞIZ’
 
Varlığımızı borçlu olduğumuz yaşam gerekçemiz Önder APO’nun esaret koşullarında kırkıncı yılı karşılıyor olmamız hem halkımız ve hem hareketimiz için en büyük kahır, öfke ve mücadele kararlılığıdır. Ortada başarılamayan temel görevimiz ve sorumluluğumuz önümüzde durmaktadır.  O da İmralı esaretini parçalamaktır.  Partimizin kırkıncı yılında Önderliğimizle, şehitlerimizle temel sözleşmemiz Özgür Önderlikle yaşamaktır. Bunun için Kadın Hareketinin İMRALI SİSTEMİNİ PARÇALA ÖNDERLİĞİ ÖZGÜRLEŞTİR, gençliğin SERİ HILDE şiarıyla sürdürdüğü mücadeleye tüm halkımızı aktif katılmaya çağırıyoruz.
 
‘MÜCADELE TARZIMIZ DELALCA OLACAKTIR’
 
Biliyoruz ki, öncü şehitlerimizin izinde parti kadrolarının militanlık görevlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi ve halkımızın da yurtseverlik görevlerine sahip çıkması, soykırımcı faşist düşmana karşı direnişi her yerde büyütmesi, her koşulda kendisini eğiterek çalışmalarını ve yaşamını örgütlemesi büyük başarılar ortaya çıkaracaktır. Önderliğimizin nefes nefese her anı büyük bir emek, çaba, mücadeleyle bugüne kadar getirdiği partinin hedef ve amaçlarına ulaşması için kırkıncı yılında mücadeleyi karşılama tarzımız ve sözleşmemiz Delalca olacaktır.”
 
(ao)
 
 

 

İlgili Haberler
« »


-
RojNews
İletişim


Korek   : +964 7508749379

Asia      : +964 7718835920

Normal : +964 533361295

Email    : [email protected]
© Copyright 2015 RojNews. Hemû mafên portala ROJNEWS Ajansa Nûçeyan a Roj hatine parastin